Yvonne C. Franssen

Founder van de Emowijzer®

Beroepscoach practitioner (kinderen en jongeren en hun ouders en verzorgers)

Kennis & ervaring

De Emowijzer is ontstaan in mijn gezin. De eerste versie tekende ik samen met mijn kinderen. Hij heette toen nog Emometer® . Maar gevoelens kun je niet meten 😉 . Wel aanwijzen 😉 . Daarom de nieuwe naam met een nieuw concept: Emowijzer®.

Ik ben beroepscoach practitioner (kinderen, jongeren, volwassenen), en Mindfulnesstrainer voor jongeren.  Sinds 1997 ben ik Empowermenttrainer.

Ik werk nu ruim 30 jaar als communicatietherapeut/logopedist en heb daardoor een schat aan ervaring in het doorzien, begrijpen en begeleiden van communicatieve problemen bij kinderen en jongeren met een beperking (TOS, slechthorend, doof of slechtziend) , en kinderen en jongeren uit niet – Nederlandse culturen . En alles in relatie tot henzelf, en hun gezinssysteem en leefomgeving.  Ik werk integratief. Ik houd van bijscholen en wordt blij van alle nieuwe inzichten in en rond mijn werk als empowermentcoach op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. Zo haalde ik in 1998 mijn diploma tot Trainer social en personal effectivity (IASSinternational). Ik volgde een opleiding tot Trainer social skills voor kinderen (Ziezo-samen). Ik schoolde mij in de Axenroos, een cognitief programma om kinderen inzicht te geven in hun rollen binnen communicatieve processen. Ik leerde veel over stotteren en wat dat doet met een mens. Ik voltooide met succes de opleiding tot (NOBCO gecertificeerd) Beroepscoach Practitioner (de Nederlandse academie). De Emowijzer en de daarbij behorende werkwijze is  het integratieve en veelkleurige resultaat van wie ik ben en waar ik voor sta. Waarbij niet de volwassene, maar het kind zelf weet wat het nodig heeft om zich elke dag verder te ontwikkelen. Tot een veerkrachtig mens met een goed ontwikkeld vermogen tot zelfregulatie. Met daarbij gevoelens als richtingaanwijzer.

missie

Mijn missie is dat alle kinderen mogen voelen wat zij voelen. Zonder oordeel van anderen. Zonder dat zij van een volwassene te horen krijgen: stop met huilen! Huilen is voor meisjes! NU STOPPEN MET BOOS ZIJN. NAAR JE KAMER!.

Ik hoop dat iedereen gaat begrijpen dat er geen goede of slechte gevoelens zijn. En ook geen rode of groene gevoelens. Alle gevoelens mogen er zijn, want ze horen bij een mens. En ze geven richting. Onder jouw gevoelens zit een boodschap. Jouw gevoelens zijn een boodschap voor de behoeften die jij hebt.

Ik heb de Emowijzer  in 2016 uitgegeven en had als doel dat minimaal 10 kinderen van de Emowijzer zouden profiteren….inmiddels heeft de Emowijzer al duizenden kinderen bereikt! Hoe mooi is het dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren!

Ik hoop dat de Emowijzer kan bijdragen aan verbinding tussen mensen uit diverse culturen. Immers: van buiten zien we er allemaal anders uit en kom we uit een uniek nest. Echter we voelen allemaal. En we kunnen daar allemaal in onze eigen taal woorden aan geven. Zo kunnen we zeggen wat we nodig hebben en elkaar gaan begrijpen.  In plaats van elkaar uit te sluiten of te bevechten.

persoon

    Mensen omschrijven mij als sensitief, creatief, warm en met humor. Ik kan mensen enthousiast maken.

Ervaringsdeskundige HSP en HB. Practice what you preach: ben persoonlijk bekend met het omgaan met talloze gevoelens in diverse kleuren en lagen ;).  Meditatie en Mindfulness volgens de traditie van Thich Nath Hanh.  Ik doseer schermpjes, hoewel dat niet altijd lukt ;). In mijn vrije tijd  ben ik graag creatief bezig.  Kijk graag  mooie series en goede sprekers op social media. En natuurlijk eerst en vooral trotse moeder van twee prachtige kinderen!

Yvonne C. Franssen