Yvonne C. Franssen

Founder  Emowijzer®

Logopedist, Beroepscoach practitioner; trainer, spreker

Kennis & ervaring

De Emowijzer is ontstaan in mijn gezin. Ik miste een tool om op gemakkelijke wijze  te praten over mijn gevoel en mijn kinderen te helpen hun gevoelens te leren kennen en verwoorden. Dus toen ben ik dat maar zelf gaan bedenken. De eerste versies tekende ik samen met mijn kinderen. Hij heette toen nog Emomete . Maar gevoelens kun je niet meten, wel aanwijzen. Ik ontwikkelde een methodiek, merkte hoe magisch deze werkt. En veranderde de naam in Emowijzer® omdat dat veel beter de dynamiek van gevoelens dekt.

Ruim 30 jaar terug opgeleid als logopedist, dé communicatietherapeut bij uitstek. De Emowijzer hielp mij steeds meer het accent te leggen op de communicatie met de innerlijke wijsheid.

Talloze kinderen en hun ouders (kinderen en jongeren met een beperking (TOS, slechthorend, doof of slechtziend, stotterend, en kinderen en jongeren uit niet – Nederlandse culturen) hebben al baat gehad bij de Emowijzer.

Het leven zelf en de mensen die ik op deze weg ontmoet zijn mijn grote leermeesters. Diverse scholingen en opleidingen inspireerden en gaven verdieping aan mijn manier van werken. (Trainer social en personal effectivity (IASSinternational’; trainer social skills voor kinderen (Ziezo-samen); Axenroos, een cognitief programma om kinderen inzicht te geven in hun rollen binnen communicatieve processen; talrijke scholing op het gebied van stotteren;(NOBCO gecertificeerd) Beroepscoach Practitioner jongeren en volwassenen)

De Emowijzer en de daarbij behorende werkwijze zijn het resultaat van wie ik ben en waar ik voor sta. Waarbij niet de volwassene, maar het kind zélf weet wat het nodig heeft om zich elke dag verder te ontwikkelen. Tot een veerkrachtig mens met een goed ontwikkeld vermogen tot zelfregulatie. Met daarbij gevoelens als richtingaanwijzer.

missie

Mijn missie is dat alle kinderen opgroeien in een gezin waar zij mogen voelen wat zij voelen. Zonder oordeel over die gevoelens.  Zonder dat zij van een volwassene te horen krijgen: stop met huilen! Huilen is voor meisjes! NU STOPPEN MET BOOS ZIJN. NAAR JE KAMER!.

Mijn missie is dat zoveel mogelijk mensen gaan begrijpen dat er geen goede of slechte gevoelens zijn. En ook geen rode of groene gevoelens. Alle gevoelens mogen er zijn, want ze horen bij een mens. Onder jouw gevoelens zit een boodschap voor jezelf. Jouw gevoelens zijn een boodschap voor de behoeften die jij hebt.

Ik heb de Emowijzer  in 2016 uitgegeven en had als doel dat minimaal 10 kinderen van de Emowijzer zouden profiteren….inmiddels heeft de Emowijzer al duizenden kinderen bereikt! Hoe mooi is het dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren!

Mijn wens is dat de Emowijzer kan bijdragen aan verbinding tussen mensen uit diverse culturen.  Alle poppetjes op de Emowijzer zijn van kleur en die keuze is heel bewust. Bij alle mensen, van alle kleur en wit, klopt het hart op dezelfde plaatst. En allemaal beleven we onze gevoelens. In mijn werk met gezinnen in Amsterdam-West was de Emowijzer de brug naar verbinding met de diverse ouders uit diverse culturen. Díe verbinding, het samen werken aan een mooiere vredigere wereld, ik hoop dat de Emowijzer daaraan haar steentje kan bijdragen.

persoon

    Trotse moeder van twee prachtige kinderen. Volgens hen kan ik beter flessen gaan rapen op het strand en het statiegeld innen dan Emowijzers verkopen ;). Want daarvan word je niet rijk zeggen ze ;).

Ik ben een idealist. Ik ga voor innerlijke rijkdom, en deel dit graag met iedereen die dit wil ontvangen. Alles voor een lichtere wereld, verbinding gelijkwaardigheid en begrip, en gelijke kansen voor iedereen.

Yvonne C. Franssen