Coaching

Kind en gevoelens


Vooralsnog werk ik alleen met jou als opvoeder. Ik empower jou. Ik geef jou handvatten in hoe jij met je kind in gesprek kunt gaan over gevoelens. 

Want als jij je emoties kunt verwoorden, erkennen en doorleven, dan leef jij dit vóór aan jouw kind. Jouw kind zal jou gaan  imiteren.  

Mocht dit voor jouw kind niet werken, aarzel dan niet hulp te zoeken bij jouw huisarts, voor doorverwijzing naar een logopedist, kindercoach of psycholoog in de buurt. En neem jezelf niets kwalijk. Opvoeden is écht niet gemakkelijk.Opvoeder en gevoelens


Jij als opvoeder leeft vóór hoe jij met je gevoelens omgaat. Jouw kind spiegelt jou. Als jij waarneemt dat jouw kind moeilijk over gevoelens praat, dan kon het weleens zijn dat jouw kind jou spiegelt..Wil jij " de lift naar beneden" kunnen pakken en een lichtend voorbeeld zijn voor jouw kind? Met jouw stap naar coaching maak jij een belangrijk begin naar verdieping van jouw gevoelens. En daar profiteert jouw kind (en je partner, je vrienden, je werk....) optimaal van. We trainen middels hartecoherentie volgens het programma "werken aan veerkracht"van HeartMath Benelux. 


Kom beter in contact met je kind door bewuster je stem te gebruiken. Misschien is je weleens opgevallen dat als jij iets persé voor elkaar wilt krijgen bij je kinderen, zij afhaken. Dat zou weleens kunnen komen doordat jouw overtuiging te scherp doorklinkt in jouw stem. En de kinderen van nu willen het gevoel hebben zélf de regie te hebben. In plaats van zich gedwongen voelen te doen wat hun ouders willen.

Het goede nieuws is dat je bewust stemgebruik kunt leren. Je kunt jouw stemklank zodanig leren sturen beinvloeden dat je jouw kinderen (en jouw omgeving) écht kunt bereiken. Bewust stemgebruik van jou als opvoeder genereert verbinding met degenen die jou het meest dierbaar zijn.

We werken met de training "werken aan Veerkracht" van HeartMath Benelux. In combinatie met stemtraining en modellen uit de gedragswetenschap.


N.B. Wegens omstandigheden zullen naar verwachting medio juni 2024 pas weer nieuwe klanten kunnen worden aangenomen